aktualityprogrampĹ™edprodejvstupenkydoprava  

vítejte

Akce na sadu vstupenek
na Festival Slunce Strážnice 2017

Připravili jsme pro příznivce Festivalu Slunce
speciální akci na sadu vstupenek na celý festival
za zvýhodněnou cenu
do 30.4.2017

Vstupenka na Koncert na uvítanou
13. července 2017
a P
ermanentka na 2 festivalové dny
pátek 14. a sobotu 15. července 2017
za akční cenu 710,-Kč
zakoupíte pouze
v našem E-Shopu BeatPoint

* děti do 130 cm mají na Festival Slunce Strážnice
vstup zdarma


Všeobecné podmínky pro návštěvníky festivalu:


1) Návštěvník festivalu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
2) Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno a to i pro soukromou potřebu. Porušení tohoto zákazu je stíháno trestněprávními prostředky.
3) Diváci jsou povinni nosit vstupenku viditelně - u východu z jednotlivých scén budou vydávány "Vrácenky".
4) Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
5) Je přísně zakázáno vnášet do prostoru konání akce nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické předměty a zbraně libovolného druhu.
6) Je zakázáno vodit do areálu psy a jiná zvířata.
7) Majitel tohoto lístku uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
8) Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popřípadě odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (tj. hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytují.
9) Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.